10:49 PM

Pengangkutan

Carriage/Shipment Tracking

Saudara/i boleh rujuk kepada laman berkaitan untuk mengetahui kadar bayaran bagi kos pengangkutan untuk barangan yang di pesan. Di samping itu saudara/i dapat mengesan status pergerakan barangan dalam proses pengangkutan.
Agen pengangkutan yang terlibat adalah:
1. Pos Malaysia
2. DHL
3. City Link